Annríki

Því meira sem þú hefur að gera og því erfiðara sem það er, þeim mun meiri gæfa bíður þín.